cu cai trang

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 59: Công dụng của Củ Cải Trắng để chữa bệnh

    Thân gửi anh Đỗ Đức Ngọc, Xin cho tôi gọi “anh” vì anh là đồng môn CVA. Những điều lành anh gieo cho mọi người sẽ làm tăng tuổi thọ , từng thời kỳ, mãi mãi. Xin anh cho biết ý kiến về những điều một số người cho rằng: -Phụ nữ không nên ăn củ cải trắng, vì sẽ bị huyết trắng -Trái su su có...
Top