coi tinh do

  1. S

    [Bài viết] Phương pháp nào giúp khỏi bệnh, khi vãng sanh được về cõi tịnh độ

    I : LUẬT NHÂN QỦA Chúng ta tự hỏi : Tại sao chúng ta lại bị bệnh ? Câu trả lời do nguyên nhân theo luật nhân qủa. Nhưng luật nhân qủa để chữa bệnh có nghĩa đơn giản là nguyên nhân Tinh sai-Khí thiếu-Thần suy tạo ra hậu qủa tất yếu thành bệnh chúng ta có thể thấy được bằng mắt thường, bằng những...
Top