coca cola

  1. manhnd

    [Bài viết] Coca Cola và Pepsi có nên dùng không?

    Chủ nhật Tháng 8- 10, 2014 1:01 pm chào thầy em thấy trên mạng rất nhiều nghiên cứu uống 2 thứ nước này rất có hại cho sức khoẻ và dùng thời gian dài sinh ra sỏi thận hoặc bí tiểu và các bệnh khác. nhưng trong KCYD lại dùng 2 loại nước này để bổ sung đường và xem như một loại nước dùng thường...
Top