co kim y an

  1. manhnd

    [Ebook] Cổ kim Y án

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Cổ kim Y án - Lương y Hoàng Duy Tân Đọc thêm về tài nguyên này...
  2. manhnd

    Cổ kim Y án 2006

    Mỗi cơ thể, dưới góc độ như một sinh vật, đều có thểcó nhiều biểu hiện bệnh lý khác nhau. Trong tài liệu này, chỉ với một chứng tiêu chảy (tiết tả) mà hơn 20 trường hợp là 20 biểu hiện bệnh chứng khác nhau và cách xử phương chữa trị của các danh y cũng khác nhau nhưng cái chính là đều mang lại...
Top