chuc nang than

  1. S

    [Bài viết] Nhờ Tập Thở Mệnh Môn Đã Tự Cứu Chức Năng Thận Phục Hồi Trở Lại Bình Thường

    Hoa bị bệnh hư thận đã được thay thận, nhưng hai năm qua cô nói thận không ‘’work’’, vì khi thử máu và nước tiểu, protein vẫn cao trên 10, vẫn phải chích và uống thuốc để giúp thận làm việc, vì thế bị phản ứng thuốc khiến cơ thể càng ngày càng mệt mỏi suy nhược. Bác sĩ có đưa ra giải pháp...
Top