chua mun coc

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 167: Hỏi cách chữa mụn cóc, và tập thở thiền

    1-Em cám ơn thầy nhiều lắm, thầy cho em hỏi chút, thầy chỉ cách cho em hết mụn cóc với, tay của em nổi vài mụn cóc, người ta nói em bắt cóc bị cóc đái lên tay nên mới bị nỗi nhiều mụn cóc, nhưng em đâu có bắt cóc mà vẫn nỗi mụn cóc, em có đến bệnh viên da liễu đốt mụn cóc nhưng khi em đốt hết...
Top