chua chan dui

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 286: Hỏi cách chữa chân đùi tự nhiên bị teo nhỏ

    Thông qua thông tin trên mang chau đươc biêt đến “khi công y đạo” của thầy. Cháu là T. năm nay 26 tuổi, cháu bị bệnh teo cơ đùi từ tháng 03 năm 2006. biẻu hiện là teo từ đầu gối lên hết mông. cháu tự nhiên bị như vậy không bị ốm đau hay ngã đập gì, cháu cũng không đau chỉ tự nhiên...
Top