chua benh ve mat

  1. S

    [Bài viết] Chữa các bệnh về mắt làm sáng mắt, nhìn rõ

    Giải thích những hướng dẫn trong video : Thị lực tăng hay giảm, mắt mờ hay mắt mù dần, đều lệ thuộc vào lượng đường-huyết trên mắt, đo ở hai huyệt Toản Trúc và Ngư Yêu. Tiêu chuẩn mắt sáng không bệnh tật thì đường-huyết đo ở 2 huyệt này dù lúc đói hay lúc no phải nằm trong tiêu chuẩn...
Top