chua benh tre con

  1. vuongvanlieu

    [Thảo luận] Chữa bệnh trẻ con

    Bệnh trẻ con điều trị khó trăm lần người lớn, bởi vì đau khổ, ngứa ngáy chẳng biết nói ra, người nuôi trẻ cũng không biết mà kể bệnh được, nên toàn nhờ thầy thuốc lấy ý mà xét bệnh tình, nếu sai lầm là nguy cơ đến tính mạng. Trẻ con vốn thuần dương( dương khí luôn luôn non yếu, nhưng mạnh...
Top