chong dong mau

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 157: Ngừa stroke không bị tái phát, làm hạ áp huyết, đường, cholesterol và chống đông máu

    Kính thưa thầy, Để tiết kiệm thời giờ của thầy, con xin phép vô ngay đề chính để thầy chỉ dạy: Mẹ con năm nay đã 86 tuổi, mấy năm nay mẹ con phải dùng thuốc tiểu đường và uống thuốc trợ tim (Lanoxin) vì bác sĩ bảo tim mẹ con bị yếu và không đập bình thường như mọi người. Cách đây mấy tháng mẹ...
Top