che bien thuoc

  1. manhnd

    Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền 2000

    Sau khi đọc tập sách Phương pháp chế biến thuốc Y học cổ truyền của PGS. PTS. Phạm Xuân Sinh, Chủ nhiệm Bộ môn dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội, chúng tôi thấy tập sách này được biên soạn mang tính cách kế thừa cũng như là cách viết, cách trình bày và cũng được tham khảo tài liệu...
  2. manhnd

    [Ebook] Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

    manhnd đã đăng tài nguyên mới: Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền - PGS. PTS. Phạm Xuân Sinh Đọc thêm về tài nguyên này...
Top