chanh

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 347: Chanh có chữa được bệnh ung thư hay không ?

    Dưới đây là nguyên văn bản điện thư đang được phổ biến trên mạng với tựa đề Chanh Trừ Được Các Bệnh Ung Thư như là một loại thần dược mà khoa học mới khám phá ra.Chanh trừ được các bệnh ung thư "Đây là một tin mới nhất của Y Khoa, để chống lại bệnh ung thư. Các bạn hảy chú ý đọc nó thật kỹ bản...
Top