chan thuong tinh hoan

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 129: Lo sợ không có con do chấn thương tinh hoàn.

    Kính Thưa Thầy. Con tên H Đ. 31 tuổi.Nam. Số đo huyết áp của con là: Thời điểm đoTay tráiTay phải Trước khi ăn trưa 105/66mmHg 72 112/64mmHg 70 Sau khi ăn trưa 110/67mmHg 74 106/62mmHg 73 Trước khi ăn chiều 116/68mmHg 73 111/66mmHg 70 Sau khi ăn chiều 106/65mmHg 74...
Top