chan phai teo yeu

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 168 Hỏi cách chữa chân phải teo yếu

    Chào thầy! Con là Lê Na, năm nay con 23 tuổi. Năm 10 tuổi đột nhiên con bị đau chân dữ dội sau đó thì chân con bị liêt. Lúc đó, con có sốt nhẹ va sau mấy ngày thì cắt sốt. Con có được tiêm thuốc trợ thần kinh. Tuy nhiên chân vẫn bị liệt. Chân phải bị nặng hơn, chân trái yếu hơn bình thường...
Top