chan goi

  1. manhnd

    [Video] Chữa chân gối

    Chữa chân gối Mục lục: Chữa đau đầu gối.. Cách niệm Phật làm hạ áp huyết, chữa tai điếc, chữa yếu chân, câm không nói được Mòn xương đầu gối sưng đau Chỉnh chân dài chân ngắn, Chỉnh chân dài chân ngắn và tập đi, thở làm hạ áp huyết Cách chữa chân Cách chữa chân ngắn chân dài Dậm chân phía sau...
Top