châm cứu

 1. manhnd

  Tôi học khoa châm cứu 1988

 2. manhnd

  Thời bấm huyệt châm cứu bệnh học 1992

 3. manhnd

  Châm cứu sau đại học 1997

  Châm cứu sau đại học có nội dung đi sâu giới thiệu những lí luận cơ bản, quan trọng, một cách tổng hợp để chỉ đạo lâm sàng châm cứu, đồng thời sách chỉ giới thiệu mấy hình thức châm (thủy châm, nhĩ châm, điện châm, châm tê) hữu hiệu nhất, phổ cập nhất hiện nay, với kỹ thuật châm và kinh nghiệm...
 4. manhnd

  Châm cứu phương huyệt học 1996

 5. manhnd

  Châm cứu 2005

  Châm cứu là một bộ phận quan trọng trong nền y học Đông phương nói chung và y học cổ truyền Việt Nam nói riêng. Từ hơn 4000 năm qua, châm cứu đã trở thành một phương pháp phổ biến rộng rãi trong phòng và chữa bệnh cho nhân dân. Kho tàng kiến thức về châm cứu vô cùng phong phú từ hệ thống lý...
 6. manhnd

  Châm cứu học 1993

 7. manhnd

  Châm cứu ca phú chọn lọc 1993

  Phú nghĩa đen là bày tỏ, mô tả, một thể văn có vần dùng để tả cảnh vật, phong tục hoặc tính tình. Trong lịch sử văn học của y học, y học đã mượn văn học để diễn giải nội dung của mình, thì Phú là một trong nhiều hình thức văn học đã dùng thể loại riêng để làm nên công đoạn ấy. Cũng như các văn...
 8. manhnd

  Cẩm nang thực hành châm cứu 2010

  Một nhóm từ hai Du huyệt hoặc Huyệt điểm trở lên tập hợp thành một Nhóm huyệt châm cứu. Đó là một tập hợp mới, một hình thức phát triển mới của tập hợp Du huyệt hiện nay. Bộ sách này gồm bốn chương, giới thiệu 550 nhóm huyệt thường dùng trong điều trị lâm sàng, phân bổ như sau: Chương một: Gồm...
 9. manhnd

  Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp Đông y châm cứu 2001

  120 Trang Chứng rối loạn tiền đình, đông y gọi là Huyễn vựng là một chứng chứ không phải là một tên bệnh. Chúng Huyễn Vựng là đầu quay cuồng chuếnh choáng, mắt hoa đen xây sẩm- chứng này đời xưa đã chữa từ lâu, song nhiều người có nhiều lập luận khác nhau, người cho rằng hoả, người cho vì đờm...
 10. manhnd

  [Ebook] Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp Đông y châm cứu

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Chữa bệnh rối loạn tiền đình bằng phương pháp Đông y châm cứu - Lương y: Hy Lãn - Hoàng Văn Vinh Đọc thêm về tài nguyên này...
 11. manhnd

  Châm Cứu theo cấu trúc không gian và thời gian 1989

 12. manhnd

  [Ebook] Châm Cứu theo cấu trúc không gian và thời gian

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Châm Cứu theo cấu trúc không gian và thời gian - NXB Y Học Đọc thêm về tài nguyên này...
 13. manhnd

  [Ebook] Châm cứu Đại Thành

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Châm cứu Đại Thành - Hội Y học Dân tộc TP HCM Đọc thêm về tài nguyên này...
 14. manhnd

  Châm cứu Đại Thành 1987

  Châm cứu đại thành là một trong những cuốn sách cổ của Đông Y, đây là quyển sách có giá trị rất cao và được coi là nền tảng của châm cứu cổ điển. Bộ Châm cứu đại thành được viết vào thế kỉ thứ 16, đời nhà Minh, gồm có 10 quyển. Đây được xem là đóng góp đáng trân trọng của châm sư Dương Kế...
 15. manhnd

  Châm cứu chữa bệnh 1987

 16. manhnd

  [Ebook] Châm cứu chữa bệnh

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Châm cứu chữa bệnh - NXB Tổng Hợp Đồng Nai Đọc thêm về tài nguyên này...
 17. manhnd

  Y án châm cứu thực nghiệm 1.0

 18. manhnd

  [Ebook] Y án châm cứu thực nghiệm

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Y án châm cứu thực nghiệm - Cbi Lăng Xuất Bản Đọc thêm về tài nguyên này...
 19. manhnd

  Thực hành châm cứu 1984

 20. manhnd

  [Ebook] Thực hành châm cứu

  manhnd đã đăng tài nguyên mới: Thực hành châm cứu - Hội & CLB Y Học Dân Tộc Sở Y Tế TP.HCM Đọc thêm về tài nguyên này...
Top