cap ap huyet

  1. manhnd

    [Bài viết] Những thức ăn uống phòng và chữa bệnh tiểu đường và cao áp huyết

    Mục lục: A-NHỮNG THỨC UỐNG THAY THUỐC PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG B-NHỮNG THỨC ĂN THAY THUỐC PHÒNG VÀ CHỮA BỆNH TIỂU ĐƯỜNG C-PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA BỆNH CAO ÁP HUYẾT BẰNG THỨC UỐNG D-PHÒNG NGỪA CAO ÁP HUYẾT BẰNG MÓN ĂN
  2. S

    [Bài viết] Bệnh Nan Y- 3: Cao áp huyết do thận hư đã 13 năm

    Nam bệnh nhân 50 tuổi, có bệnh cao áp huyết do thận hư đã 13 năm, uống thuốc áp huyết mà không xuống. Tây y chẩn đoán, nếu áp huyết không xuống phải đi lọc thận. Khám Bệnh bằng máy đo áp huyết : Tay trái 165/100mmHg mạch 60, tay phải 178/95mmHg mạch 60. Chân trái 240/120mmHg mạch 62, chân...
Top