cam

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 65: Huyết áp thấp; Cảm; Nghẹt mũi; Đau lưng; Thoái hoá đốt sống; Tiểu đêm

    Thưa thầy, tôi đã vào trang web của thầy, rất muốn học môn Khí Công Y Đạo của thầy nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu,vì vậy nhờ thầy chỉ giùm cách học bắt đầu từ đâu và tập những bài động công –tĩnh công nào. Ở Việt Nam thấy có bán cuốn KHÍ CÔNG Y ĐẠO mang tên thầy ,xin thầy cho biết cuốn đó có...
Top