cam ho han

  1. manhnd

    [Bài viết] Bệnh Nan Y-12: Cảm ho hàn chữa theo tây y lâu khỏi

    Cách Khám Bệnh : Đo áp huyết hai tay, tay trái 109/66mmHg mạch 74, tay phải 111/67mmHg mạch 76. Vọng chẩn : Mặt trắng xanh hai bên má thuộc phế Văn chẩn : Hơi thở nhẹ đều Vấn chẩn : Hỏi ho cảm đã bao lâu, có đàm không, mầu gì. Trả lời bị ho cảm 1 tuần, đàm lỏng trắng. Thiết chẩn : Bàn tay...
Top