cai gan

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 115: Bệnh Men Gan Tăng Cao (Chai gan, xơ gan, viêm gan A,B,C, ung thư gan)

    (Câu hỏi của nhiều bệnh nhân) Trả lời Tùy theo mức độ men gan tăng cao sẽ tạo thành bệnh chai gan, xơ gan, viên gan A, B, C, ung thư gan…Khi đo áp huyết kiểm chứng, áp huyết tay phải khác với tay trái, có hai loại hư chứng và thực chứng, và máy đo áp huyết báo rõ ràng hơn bằng các con số...
Top