cach chua dau rang

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 8: Cách chữa đau răng

    Kính anh Ngọc, Cám ơn anh đã chỉ cách trị sưng cổ họng. Cháu đã đỡ nhiều. Tiện thể anh chỉ giùm cách giảm đau răng trong khi chờ nhổ hoặc trám . Một người bạn của LT bị chân răng có mủ làm sưng đỏ, thay vì uống trụ sinh thì có cách trị theo thuốc ta không anh ? Người bạn này cũng như LT sợ...
Top