buou tu cung da nhan xo

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 181: Bướu tử cung đa nhân xơ. Toa thuốc Dục Lân Châu giúp thụ thai

    Kính gửi Thầy Đỗ Đức Ngọc! Thật may mắn khi tôi được biết đến các nghiên cứu của thầy giúp người, giúp đời mong đem lại hạnh phúc và sức khỏe cho đời cho nhân lọai. Tôi cũng thật may mắn được áp dụng những gì thầy đã dầy công nghiên cứu và cống hiến. Xin cảm tạ Thầy rất nhiều. Kính thưa Thầy...
Top