buot lanh ngon chan tay

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 13: Buốt lạnh ngón chân tay

    “Kính chào thầy Ngọc. Con tên Anh, con đã email đến thầy ngày 13/8/10 để xin thầy hướng dẫn con cách tự chữa 2 bàn tay và 2 bàn chân bị buốt lạnh, nhất là ở những góc ngón chân, lúc nào cũng toát mồ hôi, làm cho chân, tay cứ lạnh buốt suốt ngày trong những tháng mùa thu, mùa đông ở bên Pháp...
Top