bieng an

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 10: Cách chữa chảy máu cam, biếng ăn

    Cho con xin hỏi : Con gái con giờ 6 tuổi , cháu thường xuyên chảy máu cam , đặc biệt cháu hay bi chảy vào sáng sớm (1-2-3 giờ đêm ). Cháu chảy rất nhiều máu và màu đỏ tươi . Chân tay cháu lúc nào cũng nóng , môi đỏ và ăn tốt . Ngoài chảy máu cam nhiều khi cháu ngủ đến nửa đêm lại ho và nôn...
Top