benh yeu phoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 277: Thầy cho con hỏi, bệnh yếu phổi

    Con xin chào Thầy. Do điều kiện không thuận lợi nên có sắc thuốc bắc được mà phổi của con lại bị yếu. Con tình cờ lên nhà sách đọc sách có bài thuốc như sau:bách hợp 100g, bách bộ 100g, bạch cập 100g tất cả tán thành bột dùng để chữa bệnh phế âm hư. Theo thầy con có nên sử dụng bài thuốc...
Top