benh viem gan sieu vi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 55: Bệnh viêm gan siêu vi

    Kính gởi thầy Con lần đầu tiên được xem trang web của thầy con rất vui mừng vì con nghĩ rằng từ trước tới nay con chưa gặp được một người thầy thuốc nào tận tụy hết lòng để mang hết những hiểu biết của mình giúp họ học và tự tri bệnh cho mình, một người thầy vẹn toàn cả hai về đức và tài. Con...
Top