benh ve tai

  1. S

    [Bài viết] Chữa các bệnh về tai

    Video Thông lỗ tai: Giải thích những hướng dẫn trong video: Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến thính lực : 1-Hai lỗ tai ví như cánh cửa buồng. Khi cánh cửa đóng, thì bên ngoài có tiếng người nói chuyện, chúng ta ở bên trong phòng không nghe được. 2-Nếu cửa hé mở thì chúng ta nghe được nhỏ nhưng...
Top