benh tu ky

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 226: Hỏi cách chữa bệnh tự kỷ ở cháu 5 tuổi chưa biết nói

    Kính gửi Thầy Ngọc Đầu thư con xin chúc thầy mạnh khoẻ. Thầy ơi con cũng đã đọc trang web của thầy rất nhiều và cũng đã áp dụng một số bài thấy rất có hiệu quả. Nhưng còn em bé nhà con thì con không biết cách nào: con sinh 1 bé trai năm 2006 tới nay đã được 5 tuổi 7 tháng nhưng vẫn chưa biết...
Top