benh truy mach

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 148: Cấp Cứu Thủy chữa bệnh trụy mạch do tụt áp huyết làm mệt tim, khó thở

    Thưa thầy con tên là Th.Th. ở Huế, con 32 tuổi, huyết áp của con là 95/60 ,mạch 65 lần , khi nào con leo lên cầu thang là người con rất mệt, mạch nhanh,thở gấp, thưa thầy con hay bị đau đầu, đau hai màng tan,thỉnh thoang mỏi cổ,con bị viêm âm đạo ,xét nghiệm dịch âm đạo thì trực trùng gram(–)và...
Top