benh tri

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 190 - Hỏi cách chữa bệnh polip mũi và bệnh trĩ

    Thưa Thầy ! Con đã nhận được thư của Thầy kèm theo những tài liệu viết về những trường hợp chữa bệnh, con rất cám ơn Thầy ! Nhân đây con cũng có 2 bệnh muốn được Thầy hoan hỷ chỉ cho con phương pháp chữa, thứ nhất là con bị polip mũi, cũng khoảng 6-7 năm rồi, bệnh làm con mỗi khi trời trở...
  2. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 202: Phan Tả Diệp không dùng cho bệnh áp huyết thấp làm ảnh hưởng đến Bệnh Trĩ

    Thầy ơi! Người Thầy nhân hậu, đức độ, một ông tiên người trần mắt thịt là Thầy . Thầy trăn trở nghĩ về Nhân loại giúp đỡ nhân gian nên không có thời gian nghỉ ngơi sao Thầy? gần 4h sáng mà Thầy vẫn thức không nghỉ sao? Con mong Thầy giữ gìn sức khỏe mới có nhiều điều kiện để giúp đỡ trần thế...
Top