benh tran dich mang phoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 435: Xin hỏi các thầy về cơ chế bệnh tràn dịch phổi

    Chào các thầy và đồng nghiệp Tôi có xem bài giảng về " Con đường đi của nước trong cơ thể "nhưng xem xong tôi chưa thấy được là tại sao nước lại tràn vào phối tôi không nói đến cá trường hợp bị viêm mang phối .và các trường hợp tiểu đường một thời gian bị tràn dịch , máng bụng cũng có .vậy nó...
Top