benh tim sai

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 316: Chữa bệnh tim sai nên thận hư phải chạy thận do ăn uống nhiều lười vận động

    Dạ thưa thầy đây là Huyết áp của con Khánh 22 T 12 h Tay phải 156 / 81 Tim 83, chân trái 206 /99 83, chân phải 205/ 98 81 13 h tay phải 160/86 88, chân trái 198 / 84 85, chân phải 196/ 85 85 19 h tay phải 200/115 73, chân trái 239/ 114 74, chân phải 236/113 76 20 h tay phải 204/114...
Top