benh thuoc khi huyet

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 369: Bá bệnh, xin thầy cứu chữa (Bệnh thuộc khí-huyết)

    Kính thưa thầy. Tình cờ biết được trang web của thầy em như người chết đuối bám được phao cứu mạng. Đọc được những lời thầy hướng dẫn và chữa bệnh cho mọi người em rất cảm kích tấm lòng của thầy . Thưa thầy . Em phái nữ, năm nay 55 tuổi ở Việt Nam .Đã mổ thoát vị đĩa đệm 3 lần rồi: lần thứ...
Top