benh teo nho mot ben tai

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 12: Bệnh teo nhỏ một bên tai

    Kính gửi thầy Ngọc: Em là độc giả trung thành của trang web khí công y đạo, học được nhiều điều quý báu mà thầy giảng và tập theo hết bệnh nặng. Kính thưa thầy, Emcó người bạn có đứa con bị bệnh lạ mà các bác sĩ các bệnh viện nổi tiếng ở Sài Gòn bó tay. Kính nhờ thầy xem và cho ý kiến...
Top