benh tat

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 113 : Sao thầy không tự tạo ra một bài quyền hay bài … để giúp những người nghèo khổ tại Việt Nam được tập để thoát khỏi bệnh tật

    Chào thầy! Con là một người ở Việt Nam và là một người rất đam mê bộ môn khi công và thiền học của Phật giáo, vừa qua vô tình con đã được xem các clip bài giảng của thầy trên youtube, con như được khai thị các vấn đề mà con đã ấp ủ từ lúc còn nhỏ, qua các bài giảng của thầy thì còn thấy đây...
Top