benh tai diec

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 158: Hỏi cách chữa bệnh điếc tai trái do thận trái teo

    Thầy Ngọc kính mến, Con có 1 người bạn, gần đây, 1 phía bên tai trái của anh bị điếc dần dần, và bác sĩ nói rằng, khó có hy vọng cứu chữa, và chấp nhận bị điếc tai. Vậy, thầy có cách nào, hoặc tập thể dục, hoặc châm cứu, hoặc uống thuốc mà giúp họ được không? Tình trạng, ảnh này rất lạ lùng...
Top