benh suy than man

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 196 - Hỏi cách chữa bệnh suy thận mãn

    Kính thưa thầy Đỗ Đức Ngọc! Cháu năm nay 29 tuổi, cháu bị bệnh suy thận mãn. Đọc trên mạng internet cháu thấy thầy chữa được bệnh thận bằng khí công. Cháu ở Việt Nam thì có thể theo học và chữa bệnh được không? Cháu rất kính mong thầy giúp cháu ! Trả lời: A-Nguyên nhân : Bệnh suy...
Top