benh rung toc

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 47: Bệnh rụng tóc

    Thưa bác, Cháu tên là Bắc, cháu bị bệnh rụng tóc đã lâu lắm rồi. Xin bác giúp cháu, cháu đã từng cầu nguyện hằng đêm cho cháu có lại mái tóc năm xưa của cha mẹ sinh ra. Thưa bác lúc cháu 18 tuổi con nhà nghèo đông em, chỉ vì cháu muốn đậu được bằng Tú Tài, cháu đã không có thì giờ nhiều để học...
Top