benh polip mui

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 190 - Hỏi cách chữa bệnh polip mũi và bệnh trĩ

    Thưa Thầy ! Con đã nhận được thư của Thầy kèm theo những tài liệu viết về những trường hợp chữa bệnh, con rất cám ơn Thầy ! Nhân đây con cũng có 2 bệnh muốn được Thầy hoan hỷ chỉ cho con phương pháp chữa, thứ nhất là con bị polip mũi, cũng khoảng 6-7 năm rồi, bệnh làm con mỗi khi trời trở...
Top