benh phu khoa

  1. manhnd

    Thảo dược trị các bệnh phụ khoa 2004

    Thảo Dược Trị Các Bệnh Phụ Khoa là cuốn sách có chỉ dẫn rõ ràng từng chứng bệnh, từng loại cây thuốc (có đồ hình, tên la tinh, mô tả), kết hợp đồ văn, có dược có phương, giúp bạn đọc tự tìm hiểu, nhận biết, ứng dụng. Sách này lấy bệnh làm cương, lấy dược làm mục, bệnh lý kết hợp đông tây y xét...
  2. manhnd

    [Bài viết] Bài 16: Bệnh khí nghẽn ở cổ và bệnh phụ khoa

    Thưa thầy, con vô tình đọc được bài giảng cách chữa bệnh của thầy, con thấy rất hay, con có 1 chứng bệnh mà con không biết đi khám ở đâu, vì con đã đi khám cả đông y và tây y, nhưng cũng không ai biết con bị gì, con kinh xin thầy nếu nhận được thư của con, thì thầy vì lòng từ bỉ mà thầy nói cho...
Top