benh o hoi

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 58: Bệnh ợ hơi

    Kính thưa thầy, bố con bị mắc bệnh ợ hơi từ bao tử, đi bao nhiêu bác sĩ cũng không chữa khỏi . Kính xin thầy chỉ giúp cách chữa . Xin cám ơn thầy S.Pham Trả lời : Ợ hơi bao tử gọi là khí nghịch do bao tử không tiêu đầy hơi, hậu qủa của nó làm áp huyết tăng cao. Đo áp huyết hai bên tay sẽ...
Top