benh mat

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 431: Bệnh Mắt

    Nhờ khám bệnh bằng máy đo đường đã biết được nguyên nhân và cách chữa các bệnh như mờ, bị mù, rách võng mạc hay sưng, hoặc mắt to mắt bé do đường cao hay thấp.. Một người lớn tuổi trên 70, khi đọc báo không cần đeo kính, ai cũng cho là mắt tốt. Nếu lấy trường hợp này làm tiêu chuẩn để tìm...
  2. manhnd

    [Video] Bệnh Mắt

    Bệnh Mắt Mục lục: Mắt mờ đ ục, cao áp, tiểu đêm, tiểu đường Mắt mù do thiếu đường trên mắt - Ngũ hành tấn Thử đường chữa mắt mờ hay mù do đường Chữa suyễn, tiêu hóa, áp huyết, tập đi do chân liệt, chảy nước dãi Chữa Mắt Khám Và Chữa Các Bệnh Về Mắt Thầy Đỗ Đức Ngọc Mới Nhất
Top