benh mat do gay

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 136: Hỏi cách chữa bệnh mặt đỏ gay, đau đầu gối

    Thưa thầy Bạn tôi đã 74 tuổi. Mặt bà ta cứ đỏ gay lên. Bà ta không có bịnh nào cả, ăn được ngủ được, chỉ hơi đau đầu gối. Thưa thầy như vậy bà ta có bị bình gì không? Kính chúc thầy mọi sự bình an. Xin cảm ơn thầy. Thưa thầy, tôi dùng sơn tra theo như thầy dạy, tôi lại dùng đương...
Top