benh ma chuong

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi281: Những Thầy KCYĐ tùy duyên hướng dẫn bệnh nhân tự chữa bệnh, đừng để lạc đường vào ma trận trong 2 bệnh khó chữa, bệnh ma chướng, mê chướng

    Bệnh Ma Chướng : Nguyên tắc khám bệnh tìm nguyên nhân bệnh của đông y là bắt mạch, khám xem khí huyết của tạng phủ dư hay thiếu để biết âm dương, khí huyết thực hay hư, ở tạng phủ nào hay ở nhiều tạng phủ, bệnh đã tổn thương cơ sở hay chưa, hay chỉ làm rối loạn chức năng tạng phủ. Muốn biết...
Top