benh lipid huyet tang

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 420: Bệnh Lipid-Huyết Tăng và cách chữa bệnh thuộc Đàm theo KCYĐ

    Khi thử máu phát hiện Lipid-huyết tăng có nghĩa là cơ thể dư những chất Triglycérid, Cholesterol, Phospholipid, rất thường xảy ra sau bữa ăn, thời kỳ mang thai, thời kỳ dùng thuốc ngừa thai. (Triglycérid là thể nhẹ của loại Béta-Lipoprotein, Cholesterol là thể nặng của loại...
Top