benh liet mat meo mieng

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 282: Hỏi cách chữa bệnh liệt mặt méo miệng cho con

    Thưa thầy , con là một người mẹ ” MỆNH VÔ CHÍNH DIỆU”, tức là một người mẹ chẳng có vốn liếng gì cho 2 con trai mình cả, ngoài tấm lòng nhân ái và tấm lòng mộ Đạo Phật . Con xin tự giới thiệu với Thầy như vậy những mong Thầy giúp đỡ con chữa bệnh cho con trai thứ hai của con...
Top