benh ho suyen

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 24: Bệnh Ho suyễn, Ù tai, Áp huyết cao

    Kính thưa thầy Ngọc Thưa thầy, xin thầy hướng dẫn cho cách tập cho ông xã của tôi bị bệnh ho một tháng này mà uống trụ sinh vẫn không bớt, bây giờ nó chuyển sang gần như bị suyễn phải dùng ống xịt. Kính xin thầy hướng dẫn cho sớm, tập cho đờm nó ra, thì chúng tôi mang ơn thầy. Kính thưa thầy...
Top