benh ho lau nam

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 13: Bệnh ho lâu năm

    Tôi tên Thời Trần đã nhờ ông chỉ dẫn cách chữa bệnh ho. Ông đã cho tôi rất nhiều tài liệu nhưng vì tôi không có kiến thức về Đông y nên tôi không hiểu và không áp dụng được. Tôi rất cảm ơn Ông. Tôi xin Ông chỉ dạy giùm việc sau đây: Tôi bị bệnh ho rất lâu, ho rất nhiều, tôi bị bệnh này từ lúc...
Top