benh hen suyen

  1. manhnd

    [Bài viết] Bài 351: Biến chứng của bệnh thiếu khí huyết (thiếu máu), Bệnh Hen Suyễn trẻ em

    Kính thưa thầy Thời gian gần đây con có đọc thông tin chữa bệnh bằng khí công y đạo, con rất thích và có đọc và xem các video của thầy, đọc hồi con cũng không biết bệnh của con chữa như thế nào xin thầy chỉ giúp con. 1-Tình trạng bệnh của con...
Top