benh ha kali

  1. manhnd

    [Bài viết] Câu hỏi 233: Hậu quả của bệnh hạ Kali trong máu thấp, thành liệt nhũn vô lực

    Thưa Thầy con lại làm phiền Thầy : cho con xin ý kiến : có bà 74 tuổi , huyết áp thấp –tay trái 110-71-67 tay phải 112-70-66 chân trái 126-76-64 chân phải 106-64-64 trước khi bị nằm liệt giường bà bị hạ kali chân tay mềm nhũn, ( mà kỳ quá khi hạ kali thì huyết áp nó lên đến 170 lận con nghe chị...
Top